Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    Zad. 1 Wyznacz wartości funkcji trygonometrycznych kątów ostrych trójkąta prostokątnego, mając dane długości jego przyprostokątnych: \sqrt{6} + \sqrt{2} , \sqrt{6} - \sqrt{2}.
    Zad. 2 Wyznacz długości boków trójkąta prostokątnego ABC oraz wartości funkcji trygonometrycznych kąta α,mając dane: a=6(przyprostokątna leżąca naprzeciwko alfa), cos α=1\over5.
    Zad. 3 Rozwiąż trójkąt prostokątny mając przyprostokątne: a=\sqrt{2} - 1, b=\sqrt{6} - \sqrt{3}.
    Zad. 4 Wyznacz wartości pozostałych funkcji trygonometrycznych kąta ostrego alfa jeśli:
    a) tg α=\sqrt{6}
    b) tg α=2\sqrt{2}

    Zad.5Rozwiąż rysunek(w załączniku obrazek)
      rysunek69076.png
  2.  
    Hej. Masz rozwiazanie do 2 zad?