DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1. Przedstaw zróżnicowanie stref klimatycznych i stref roślinnych Afryki położonych wzdłuż południka 20 stopnie E.  południk 20 stopni E

  Strefa klimatyczna strefa roślinna

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  2. Uzupełnij tabelę opisującą tworzenie się rowu tektonicznego.

  Przyczyna Skutek

  rozerwanie płyty tektonicznej ...

  ... rozsuwanie się fragmentów kontynentu

  zapadanie się części kontynentu ...

  3. Uzupełnij diagram, wpisując w puste pola nazwy roślin uprawianych w Afryce. Zakreskuj ołówkiem pola, w które zostały wpisane rośliny żywieniowe.  rośliny zbożowe rośliny bulwiaste używki

  ... ... ...

  ... ... ...

  ... ... ...  4. Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego terroryzm znalazł w Sudanie podatny grunt.  5. Oznacz zdania prawdziwe literą P, a zdania fałszywe literą F.  a) W strefie Sahelu występuje problem dostępu do wody pitnej: ...

  b) Ludność tej strefy zatrudniona jest głównie w usługach:...

  c) W Afryce Subsaharyjskiej notuje się wysoki odstetek osób chorych na AIDS:...

  d) Głód jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób w Afryce Subsaharyjskiej:...

  6. Międzynarodowe organizacje humanitarne niosą pomoc dla krajów Afryki Subsaharyjskiej.  Spośród wymienionych działań zamaluj na czerwono, te które niosą pomoc doroźną tzw. ryba, a na niebiesko te, które niosą pomoc długofalową tzw. wędka.  edukacja społeczeństwa, pomoc medyczna (leki), pomoc materialna, wprowadzenie nowych metod upraw, gatunków roślin odpornyc na suszę, pomoc żywieniowa, wdrażanie nowych technologii.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.