Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:
Kategorie

 1.  
  1. Przedstaw zróżnicowanie stref klimatycznych i stref roślinnych Afryki położonych wzdłuż południka 20 stopnie E.  południk 20 stopni E

  Strefa klimatyczna strefa roślinna

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  - -

  2. Uzupełnij tabelę opisującą tworzenie się rowu tektonicznego.

  Przyczyna Skutek

  rozerwanie płyty tektonicznej ...

  ... rozsuwanie się fragmentów kontynentu

  zapadanie się części kontynentu ...

  3. Uzupełnij diagram, wpisując w puste pola nazwy roślin uprawianych w Afryce. Zakreskuj ołówkiem pola, w które zostały wpisane rośliny żywieniowe.  rośliny zbożowe rośliny bulwiaste używki

  ... ... ...

  ... ... ...

  ... ... ...  4. Uzasadnij, podając dwa argumenty, dlaczego terroryzm znalazł w Sudanie podatny grunt.  5. Oznacz zdania prawdziwe literą P, a zdania fałszywe literą F.  a) W strefie Sahelu występuje problem dostępu do wody pitnej: ...

  b) Ludność tej strefy zatrudniona jest głównie w usługach:...

  c) W Afryce Subsaharyjskiej notuje się wysoki odstetek osób chorych na AIDS:...

  d) Głód jest jedną z najczęstszych przyczyn chorób w Afryce Subsaharyjskiej:...

  6. Międzynarodowe organizacje humanitarne niosą pomoc dla krajów Afryki Subsaharyjskiej.  Spośród wymienionych działań zamaluj na czerwono, te które niosą pomoc doroźną tzw. ryba, a na niebiesko te, które niosą pomoc długofalową tzw. wędka.  edukacja społeczeństwa, pomoc medyczna (leki), pomoc materialna, wprowadzenie nowych metod upraw, gatunków roślin odpornyc na suszę, pomoc żywieniowa, wdrażanie nowych technologii.


Rozwiąż to zadanie