DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Bardzo proszę o rozwiązanie tego testu.
  3. Dopasuj podane niżej wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski do odpowiednich er geologicznych. 0–2 p.

  powstanie Morza Bałtyckiego,
  wypiętrzenie Karpat, utworzenie pokładów
  węgla kamiennego, powstanie wapieni
  na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej

  a) era paleozoiczna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  b) era mezozoiczna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  c) era kenozoiczna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  4. Podkreśl nazwy tych form rzeźby terenu,
  które zostały utworzone w wyniku
  działalności lądolodu. 0–2 p.

  rynny polodowcowe, ozy, pradoliny,
  wzniesienia moreny czołowej, równiny
  sandrowe, powierzchnia moreny dennej

  5. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.
  0–5 p.

  ozy, bagna, północnopolskie,
  szkiery, lejkowe, krasowe, deltowe

  a) Najmłodszym zlodowaceniem, które objęło
  obszar Polski, było zlodowacenie

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  b) Długie, kręte i wąskie wały ukształtowane
  przez lądolód to . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  c) Obszary niemal stale podmokłe, tworzące się w wyniku utrudnionego odpływu wód, to

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .

  d) Wisła ma ujście . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  e) W wyniku wypełniania wodami
  podziemnymi zagłębień utworzonych
  w skałach węglanowych powstają jeziora
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7. Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ropy naftowej. 0–1 p.

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  8. Do podanych nazw krain geograficznych dopisz nazwy i wysokości ich najwyższych szczytów.
  0–4 p.
  a) Sudety – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  b) Góry Świętokrzyskie – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  10. Poniżej znajduje się opis masy powietrza
  docierającej nad obszar Polski. Podaj nazwę
  tej masy, a następnie zaznacz na schemacie kierunek jej napływu. 0–2 p.

  Latem przynosi ochłodzenie, wzrost
  zachmurzenia i opady.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  11. Wykonaj poniższe polecenia dotyczące
  gleb Polski. 0–4 p.

  a) Wymień nazwy trzech gleb astrefowych
  występujących w Polsce.

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  b) Podaj nazwę gleby,
  która tworzy się
  na lessach.

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2.  
  Bardzo proszę o rozwiązanie tego testu.
  3. Dopasuj podane niżej wydarzenia z przeszłości geologicznej Polski do odpowiednich er geologicznych. 0–2 p.


  a) era paleozoiczna – utworzenie pokładów
  węgla kamiennego

  b) era mezozoiczna – powstanie wapieni
  na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej  c) era kenozoiczna – powstanie Morza Bałtyckiego,
  wypiętrzenie Karpat,

  4. Podkreśl nazwy tych form rzeźby terenu,
  które zostały utworzone w wyniku
  działalności lądolodu. 0–2 p.

  rynny polodowcowe, ozy, pradoliny,
  wzniesienia moreny czołowej, równiny
  sandrowe, powierzchnia moreny dennej
  (moim zdaniem wszystkie - ew. poza sandrami i pradolinami, utworzone przez wody polodowcowe)

  5. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe określenia wybrane spośród podanych poniżej.
  0–5 p.

  ozy, bagna, szkiery, lejkowe, krasowe, deltowe

  a) Najmłodszym zlodowaceniem, które objęło
  obszar Polski, było zlodowacenie

  północnopolskie,

  b) Długie, kręte i wąskie wały ukształtowane
  przez lądolód to ozy

  c) Obszary niemal stale podmokłe, tworzące się w wyniku utrudnionego odpływu wód, to

  bagna

  d) Wisła ma ujście deltowe

  e) W wyniku wypełniania wodami
  podziemnymi zagłębień utworzonych
  w skałach węglanowych powstają jeziora
  krasowa

  7. Podaj dwa przykłady gospodarczego wykorzystania ropy naftowej. 0–1 p.

  • produkcja paliw
  produkcja towrzyw sztucznych np. plastik
  8. Do podanych nazw krain geograficznych dopisz nazwy i wysokości ich najwyższych szczytów.
  0–4 p.
  a) Sudety – Śnieżka 1602 m.n.p.m.
  b) Góry Świętokrzyskie – Łysica 612 m.n.p.m.

  10. Poniżej znajduje się opis masy powietrza
  docierającej nad obszar Polski. Podaj nazwę
  tej masy, a następnie zaznacz na schemacie kierunek jej napływu. 0–2 p.

  Latem przynosi ochłodzenie, wzrost
  zachmurzenia i opady.

  powietrze polarno-morskie (z północnego -zachodu)
  11. Wykonaj poniższe polecenia dotyczące
  gleb Polski. 0–4 p.

  a) Wymień nazwy trzech gleb astrefowych
  występujących w Polsce.

  • rędziny

  • mady

  • mursze

  b) Podaj nazwę gleby,
  która tworzy się
  na lessach.

  czarnoziem
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.