DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Zadanie 6 strona 31 PLANETA NOWA
  Dwaj studenci geografii, Janek i Adam, od kilku tygodni samotnie podróżują po Afryce, zbierając materiały do swoich prac magisterskich. W ostatnim czasie do rodziców jednego z nich dotarła kartka pocztowa z Nairobi, a od rodziców drugiego podróżnika list, który został nadany w Dakarze. Korzystając z zamieszczonej mapy Afryki, wykonaj polecenia.
  a) Określ współrzędne geograficzne Nairobi i Dakaru, a następnie zapisz je poniżej

  b) Oblicz różnicę czasu strefowego między tymi miejscowościami.
  Obliczenia:

  c) Ustal miejsce wysłania przesyłki pocztowej przez każdego z podróżników, jeśli wiadomo, że Janek jako pierwszy obserwował wschód Słońca.
  Janek wysłał przesyłkę pocztową z .................. ,a Adam z ................ .

  d) Podaj, w jakim kierunku udał się każdy z podróżników w dalszą podróż, jeśli wiadomo, że Janek 21 marca dotarł do Johannesburga, a Adam do Chartumu.

  Janek udał się w kierunku ....................................................... .

  Adam wyruszył w kierunku ........................................................ .

  e) Podaj nazwę sfery oświetlenia Ziemi, na której obszarze przebywał każdy z podróżników 21 marca.

  Janek przebywał w strefie ....................................................... .

  Adam znajdował się w strefie ........................................................ .

  f) Podaj długość trwania dnia w miejscowościach, do których dotarli podróżnicy.

  W miejscowościach, w których przebywali Janek i Adam, 21 marca dzień trwał ............. godzin.

  g) Podkreśl poprawne informacje w poniższych zdaniach.

  21 marca w miejscu pobytu Janka kąt padania promieni słonecznych mierzony względem powierzchni Ziemi był większy/mniejszy niż w miejscu, w którym znajdował się Adam. W południe cień Adama był skierowany w kierunku północnym/południowym. Słońce góruje w zenicie dwukrotnie w ciągu roku w miejscu, w którym przebywał Janek/Adam.
 2.  
  1. Nairobi 1°S 37°E
  Dakar 15°N 17°W

  2.
  Nairobi: 37° E - czyli strefa czasowa 30°, czyli czas greenwich + 2 h
  Dakar 17°W - czyli strefa czasowa 15° W, CZYLI GREENWICH - 1 h
  2h - (-1h) = 3h
  różnica zasu strefowego wynosi 3 h

  3. Janek z Nairobi (położone b. na wschód!)
  Adam z Dakaru
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.