DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  BŁAGAM O POMOC ! MAM TO JA JUTRO !

  Pytania do tekstu "Siedem pieczęci Bogurodzicy"

  [1]Nie ma chyba w dziejach naszej literatury dzieła bardziej zagadkowego niż Bogurodzica - pierwsze słowo polskiej, chrześcijańskiej poezji, najdawniejsza nasza pieśń - "pieśń ojczysta" (carmen patrium), jak nazwali ją potomni (m.in. Jan Długosz). Jeden z najwytrwalszych jej badaczy, Aleksander Brückner, stwierdził niegdyś, że na zawsze pozostanie ona "zagadką zamkniętą na siedem pieczęci". Jeśli się pomylił, to niewiele; pomimo ogromnego w ostatnich dziesięcioleciach postępu badań nad naszym Średniowieczem, najważniejszych z owu "siedmiu pieczęci" nie udało się dotychczas - i zapewne nie uda się w przyszłości - złamać. [2]Nie rozstrzygnięto definitywnie tak podstawowych kwestii, jak czas i miejsce powstania Bogurodzicy, jej autorstwo czy ewentualna zależność od wzorów obcych. Wciąż nie potrafimy precyzyjnie powiedzieć, jak daleko w głąb naszych dziejów sięgają korzenie tej pieśni. Czy rzeczywiście aż do czasów "ojców" - pierwszych naszych władców i cudzoziemskich misjonarzy rzucających w pogańską glebę ziarna chrześcijańskiej wiary, do czasów świętego Wojciecha, którego już zapewne w Średniowieczu, a na pewno od początku XVI stulecia uznawano za natchnionego autora Bogurodzicy? A może zrodziły ją wieki późniejsze, gdy wiara nieco okrzepła, na tyle przynajmniej, że poczęła zasilać swym ożywczym strumieniem rodzimą kulturę literacką i artystyczną - stulecie XIII - jak coraz powszechniej uważa się pośród filologów? Byli i tacy (np. Julian Krzyżanowski), którzy datowali powstanie pieśni dopiero na schyłek wieku XIV. [3]Anonimowy twórca Bogurodzicy? Wiemy, że w Średniowieczu kwestię autorstwa postrzegano zupełnie inaczej niż obecnie; autor, najczęściej duchowny, pisał przede wszystkim dla "pomnożenia chwały Bożej", o prawdach powszechnie znanych i akceptowanych (najczęściej objawionych lub przekazanych przez tradycję), swoje własne imię pokornie przemilczając. […] [4].Oryginału czy choćby inspiracji naszej pieśni szukano gdzie tylko było można: w hymnografii grecko-bizantyńskiej, w tradycji cerkiewnosłowiańskiej, ruskiej, łacińskiej, czeskiej, niemieckiej... Nigdzie jednak bezpośredniego wzorca literackiego nie udało się odnaleźć, choć podobieństw treściowych, kompozycyjnych i melodycznych jest sporo, zarówno w spuściźnie chrześcijańskiego Wschodu, jak Zachodu. Coraz donośniej mówi się więc - choć brzmi to wręcz niewiarygodnie na tle naszej wiedzy o poziomie rodzimej kultury literackiej w wieku XIII - o artystycznej oryginalności Bogurodzicy.  1. Przedstaw główne myśli artykułu Romana Mazurkiewicza. Użyj w swojej wypowiedzi wyrazów: "nierozstrzygnięty" i "nierozstrzygalny" oraz odpowiednich wyrazów bliskoznacznych (dobierz je spośród niżej podanych). niepojęty, nierozwiązywalny, niewidomy, nieznany, otwarty, tajemniczy, trudny, zagadkowy, zagmatwany, złożony

  2.Przedstaw na podstawie artykułu stosunek ludzi średniowiecza do sprawy autorstwa. Określ, na czym polega odmienność traktowania tej kwestii w naszych czasach.

  3. Podaj wniosek wynikający z faktu, że nie odnaleziono do tej żadnego utworu stanowiącego bezpośredni wzorzec dla Bogurodzicy. Wyjaśnij, dlaczego - według słów autora - wniosek ten brzmi "wręcz niewiarygodnie".

  4. Podaj przykład jakiejś innej nierozstrzygniętej dotąd kwestii z dziedziny kultury. Jakie znasz hipotezy dotyczące tej sprawy? Która z niej przekonuje cię bardziej niż inne?
 2.  
  1.Główną myślą autora było to ze utwór Bogurodzica zawiera wiele nierozwiązywalnych zagadek. Nierozstrzygnięty pozostaje np. spór czy uda się je kiedyś rozwiązać. Nierozstrzygalny jest na razie spór o czas i miejsce jego powstania oraz autora. Otwarte pozostaje pytanie czy kiedyś dojdziemy do prawdy.
  2.W średniowieczu autorzy tworzyli dla boga często będąc anonimowymi, a w czasach współczesnych autor tworzy pod swoim nazwiskiem pisząc głównie dla pieniędzy.
  3.Utwór ten pewnie wywodzi się z polski i dlatego nie ma dla niego obcych odpowiedników.
  4.Nie wiem.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.