Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  6. W polskim dziedzictwie kulturowym znajdź przykłady tekstów kultury. Wymień:
  a.) literacki tekst kultury,
  b.) publicystyczny tekst kultury,
  c.) pozasłowny tekst kultury należący do dziedziny sztuki wysokiej,
  d.) tekst kultury należący do dziedziny sztuki popularnej,
  e.) tekst kultury należący do utrwalonych zachowań społecznych.