Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Podkreśl błędy w poniższych zdaniach. Następnie zapisz zdania poprawnie.
  a) Najstarsze skały występujące na powierzchni Polski pochodzą z Kambru,a najmłodsze z czwartorzędu.
  b)Aż 1/2 powierzchni Polski pokrywają skały pozostawione przez lądolód plestoceński.
  c) Pospolitymi skałami pozostawionymi przez lądolód są : glina morenowa, piasek oraz granit.
  d) Flisz sudecki tworzą piaskowce, łupki, margle oraz zlepieńce ułożone naprzemianlegle.

  Pomóżcie !
 2.  
  a) pochodzą z prekambru, a najmłodsza z czwartorzędu
  b) aż 3/4 powierzchni Polski pokrywają skały pozostawione przez lądolód plejstoceński
  c) glina morenowa, piasek i żwir

  d) skały wapienne, dolomity piaskowce i margle ( tego nie jestem pewna) pozostałe jestem pewna