DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1. Korzystając z mapy konturowej zamieszczonej

  poniżej, wykonaj polecenia. 0–4 p.

  a) Zaznacz i podpisz odpowiednią literą punkty

  wysunięte najdalej na wschód i na zachód.  A – 54°50'N, 18°18'E B – 50°52'N, 24°09'E

  C – 52°51'N, 14°07'E D – 49°00'N, 22°51'E  b) Oblicz rozciągłość równoleżnikową Polski.

  Wynik podaj w stopniach.  Obliczenia: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  Odpowiedź: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. Na podstawie mapy konturowej z zadania 1.

  wykonaj polecenia. 0–6 p.  a) Rozpoznaj województwa oznaczone na mapie cyframi 1 i 2. Podaj ich nazwy oraz nazwy ich stolic.  1. woj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

  stolica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  2. woj. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

  stolica: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  b) Zamaluj na mapie obszar województwa

  świętokrzyskiego.

  c) Podaj nazwę województwa, z którym

  województwo łódzkie graniczy od wschodu.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3. Dopasuj podane niżej wydarzenia z przeszłości

  geologicznej Polski do odpowiednich jednostek

  czasu geologicznego. 0–2 p.

  utworzenie pokładów węgla brunatnego,

  powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej, kaledońskie ruchy górotwórcze, utworzenie gnejsów

  w Górach Sowich  a) prekambr – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) era paleozoiczna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


  c) era kenozoiczna – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4. Podkreśl nazwy tych form rzeźby terenu,

  które zostały utworzone przez wody

  polodowcowe. 0–2 p.  rynny polodowcowe, ozy, wzniesienia

  moreny czołowej, pradoliny,

  głazy narzutowe, równiny sandrowe  5. Uzupełnij zdania, wpisując właściwe

  określenia wybrane spośród podanych

  poniżej. 0–5 p.  dolina V-kształtna, szelfowe, polodowcowe,

  południowopolskie, dolina U-kształtna,

  szerowe, zakolowe  a) W wyniku działalności lodowca górskiego

  powstaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  b) Największy zasięg miało w Polsce

  zlodowacenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  c) W naszym kraju najliczniejszą grupę stanowią jeziora . . . . . . . . . .  d) Dla Szwecji oraz Finlandii charakterystyczne jest wybrzeże . . . . . . .


  e) Morze Bałtyckie to młode, płytkie morze  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  6. Na poniższej mapie konturowej przedstawiono rozmieszczenie trzech surowców mineralnych występujących na terenie Polski. Wpisz ich nazwy obok oznaczeń literowych. 0–3 p.

  A – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  B – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  C – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Pilnie potrzebuję to na jutro rano!:) Z góry dziękuję;)
 2.  
  zadań z mapą nie zrobię, bo nie zamieściłaś mapy.
  b)Oblicz rozciągłość równoleżnikową Polski.

  Wynik podaj w stopniach.
  24°09' - 14°07' = 10°02'
  c) Podaj nazwę województwa, z którym

  województwo łódzkie graniczy od wschodu - woj. Mazowieckie
  3.
  a) prekambr - utworzenie gnejsów
  w Górach Sowich, powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej  b) era paleozoiczna - ruchy górotwórcze

  c) era kenozoiczna – powstanie węgla brunatnego
 3.  
  a) W wyniku działalności lodowca górskiego

  powstaje dolina U - kształtna


  b) Największy zasięg miało w Polsce

  zlodowacenie południowopolskie

  c) W naszym kraju najliczniejszą grupę stanowią jeziora polodowcowe


  d) Dla Szwecji oraz Finlandii charakterystyczne jest wybrzeże SZKIEROWE

  e) Morze Bałtyckie to młode, płytkie morze szelfowe
 4.  
  4. pradoliny, równiny sandrowe
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.