Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Ile ciepła dostarczyła grzałka akwariowa o mocy 50W w ciągu dwóch godzin działania. Wynik podaj w dżulach i kilowatogodzinach.
 2.  
  P=50W=0,05kW
  t=2h

  W=P·t
  W=0,05kW·2h=0,1kWh

  P=50W
  t=2h=7200s

  W=P·t
  W=50W·7200s=360000J
 3.  
  Q=W=Pt
  Q=50*7200
  Q=360000J=360kJ=0,1kWh