DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  bocian o masie 2,5 kg szybuje na wysokości 40m nad ziemią z szybkością 15 m/d. Co jest większe:jego energia kinetyczna czy jego energia potencjalna ciężkośći?
  *proszę o odpowiednie obliczenia...
 2.  
  masa bociana m=2,5kg
  wysokość szybowania h=40m
  przyspieszenie ziemskie g=10m/s²
  prędkość v=15m/s
  energia potencjalna Ep -?
  energia kinetyczna Ek -?

  Ep =mgh
  Ep=2,5kg·10m/s² ·40m
  Ep=1000J
  Ek=½ mv²
  Ek=½ ·2,5kg·225m²/s²
  Ek=281,25J

  Ep>Ek
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.