Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  1Wyjaśnij, dlaczego- zdaniem autora tekstu- należy wyjaśnić i uśćiślić twierdzenie: "Kronika polska tak zwanego Galla uchodzi za pierwsze dzieło naszej literatury narodowej".
  2. Wskaż, co łączy literaturę polską z innymi literaturami naszego kregu kulturowego.
  3. Okresl, dlaczego w średniowieczu dzieła literackie były pisane po łacinie.
  4. Wyjasnij, jak rozumiesz pojęcie "niepełnoletność języka".
  5. Podaj, co wiadomo dziś o autorze Kroniki.
  6. Określ, co jest tematem Kroniki polskiej.
  7. Na podstawie akapitu 3. wyjaśnij, czym jest literatura ludowa.
  8. Wskaż, co wyróżnia Kronikę polską spośród innych, wcześniejszych tekstów średniowiecznych.