DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Scharakteryzuj wybrany zakład przemysłowy znajdujący się w Twojej okolicy.

  W tym celu wykonaj poniżesze polecenie  a)Opisz wybrany zakład według poniższych kryteriów

  Typ zakładu................

  Nazwa zakładu............

  Dział produkcji przemysłowej..................

  Przykłady wytwarzanych produktów.................  Zanieczyszczenia wytwarzane przez zakład:........................................................  b)Oceń i uzasadnij,czy lokalizacja wybranego zakładu jest korzystna:....................................................................................................

  Korzystając z podręcznika oraz innych źródeł,uzupełnij tabelę.  Okręg przemysłowy ważne ośrodki przemysłowe działy produkcij przem

  Gdański  Górnośląski  Warszawski

  a)Wypisz korzyści które przynosi polskiej gospodarce tworzenie specjalnych stref ekonomicznych.

  .......................................................................

  ...................................................................

  b)Określ rejon Polski w któym istnieje największe zapotrzebowanie na utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej.Uzasadnij swój wybór

  .........................................................................

  ..........................................................................

  c)Wymień dwa czynniki warunkujące utworzenie specjalnych stref ekonomicznych

  .................................................................

  .................................................................

  Uzupełnij tabele wpisując w odpowiednie rybryki wymienione poniżej funckje przemysłu.Następnie podkreśl w tabeli funkcje charakterystyczne dla przemysłu w Twojej okolicy.

  Funkcje ekonomiczne:

  Funkcje społeczne:

  Funkcje przestrzenne:  Tworzenie miejsc pracy,pobudzanie procesu urbanizacji,wytwarzanie energii,udział w tworzeniu PKB,podnoszenie poziomu wykształcenia społeczeńśtwa,przekształcanie krajobrazu,wydobywanie surowców mineralnych,rozrost terenów przemysłowych,wytwarzanie różnorodnych dóbr,poprawa warunkó życia ludności,pobudzenie rozwoju innych sektorów gospodarki(np: transportu czy handlu)

  wyjaśni czemu w Polsce zmniejsza się pogłowie owiec

  ............................................................

  ............................................................  Porównaj wielkość pogłowia bydła i trzody chlewnej w regionie,w którym mieszkasz z pozostałym obszarem Polski.

  ...........................................................

  ...........................................................

  Wyjaśnij przyczyny takiej wielkości pogłowia w Twoim województwie.

  .................................................................

  ................................................................

  Scharakteryzuj zmianu pogłowia bydła w latach 1950-2008

  .................................

  ..............................

  ................................

  ................................

  uzupełnij poniższe zdania  Najstarsze miasto w Polsce to..........Prawa miejskie nadano mu w .......roku.

  Znajduje się ono w powiacie..........................w województwie........................... Natomiast jednym z najmłodszych miast w Polsce jest............................... Miasto to otrzymało prawa miejskie w........................roku.Leży na terenie powiatu.............................

  w województwie.............................................

  Podaj przykłady trzech głównych funkcji,które pełni Twoje miasto lub miasto najbliżesze miejscu twojego zamieszkania

  Miasto..........................

  Główne funkcje:

  -..............................................................

  -...............................................................

  -.................................................................

  Rozwiąż logogryf,a następnie wyjaśnij znaczenie hasła.

  1.Najliczniejsza mniejszość narodowa występująca w polsce.(6 liter)

  2.Największe skupisko tej mniejszości narodowej znajduje się na terenie Kotliny Kłodzkiej(5 liter)

  3.Mniejszość etnicza w Polsce wyznająca islam(7 liter)

  4.Mniejszość narodowa zamieszkująca m.in.Bieszczady,Beskid Niski oraz Pojezierze Pomorskie i Mazurskie(8 liter)

  5.Druga pod względem liczebności mniejszości narodowa występująca w Polsce(11 liter)

  6.Społeczność etnicza zamieszkująca Nizinę Mazowiecką(6 liter)

  7.Jedną z tradycji kultywowanych przez tę społeczność etniczą jest wykonanie kolorowych wycinek(10 liter)  Hasło:.......................to.........................................................................................
 2.  
  Really? ;oo
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.