DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  5. Omów etapy Rewolucji Francuskiej od momentu zburzenia Bastylii do stracenia Ludwika XVI.
  9. Scharakteryzuj zmiany wprowadzone w wyniku uchwalenia Konstytucji 3 maja.
  10. Opisz przebieg wojny polsko-rosyjskiej w 1792 r. i jej skutki.
  11. Oceń działalność króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, odnosząc się do stanowiska historyka Emanuela Rostworowskiego: Patrząc na polityczny bilans panowania Stanisława Augusta, nasuwa się przypuszczenie, że gdyby na jego miejscu znalazł się jakiś guśny, ale znający reguły gry europejskiej, dla spraw narodowych obojętny Sas, to może nie mielibyśmy tak pięknego wieku oświecenia, ani rozbiorów.
  12. Wskaż okoliczności wybuchu insurekcji kosciuszkowskiej. Następnie omów przebieg walk z zaborcami.
 2.  
  10 . Wojna w 1792 roku to wojna polsko-rosyjska w obronie konstytucji.Do tej wojny doprowadzili konfederacji ,którzy po ogłoszeniu Konstytucji 3 Maja z 1791 roku zawiązali konfederację w Targowicy i udali się do carycy Katarzyny prosząc o pomoc wojskową.Konfederacja została zawiązana w obronie ,,złotej wolności,,i przywilejów szlacheckich.Na prośbę konfederatów Rzeczpospolita zostala zaatakowana przez dwie armie.Wojskami polskimi dowodził w Koronie książę Józef Poniatowski,który zadał Rosjanom klęskę pod Zieleńcami.Pamiątką tego zwycięstwa jest ustanowienie orderu Virtuti Militari (order za zasługi wojenne).18 lipca 1792 roku doszło do bitwy pod Dubienką.W bitwie tej dużą rolę odegrał Tadeusz Kościuszko.Jednak zarówno ta bitwa jak i bitwa pod Krzemieniem i Brześciem została przegrana przez Polaków.Pomimo tego w dalszym ciągu istniały szanse na obronę kraju,jednak dalsze działania wojenne przerwało wstąpienie króla do konfederacji targowickiej.To król wydał rozkaz kapitulacji armii.W tym czasie książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko złożyli dymisję i udali się na emigrację.Cały kraj zajęły wojska rosyjskie i władza przeszła w ręce targowiczan.Unieważniona została konstytucja,a w 1793 roku Rosja i Prusy dokonały II rozbioru Polski.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.