Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Napisz reakcje spalania propanu w których otrzymujemy odpowiednio:
  a)dwutlenek węgla (CO2)
  b)tlenek węgla (CO)
  c)węgiel(C)
 2.  
  a) C3H8 + 5O2 ---> 3CO2 + 4H2O
  b) 2C3H8 + 7O2 ---> 6CO + 8H2O
  c) C3H8 + 2O2 ---> 3C + 4H20