DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Prawa i obowiązki stanowe:szlachty,mieszczan,chłopów Proszę o szybką odpowiedź Dziękuje
 2.  
  Przynależność do szlachty łączyła się z obowiązkiem służby wojskowej
  Stan szlachecki. (rycerski). W skład tego stanu wchodziły różne kategorie feudałów świeckich, dysponujących własnością ziemską. Zyski z ziemi miały zapewnić feudałom utrzymanie oraz umożliwić wypełnienie obowiązku, jakim była służba wojskowa. Stan szlachecki posiadał liczne przywileje. Wolno im było dochodzić swoich praw zbrojnie, co prowadziło często do wojen prywatnych. Szlachta korzystała z prawa odpowiadania wyłącznie przed sądem szlacheckim oraz z prawa do piastowania urzędów i godności oraz zwolnień podatkowych. Stan ten posiadał własne herby, obyczajowość, zawołania. Początkowo wejście do stanu było możliwe poprzez podjęcie służby wojskowej w związku z uzyskaniem ziemi. Od 12 wieku o wejściu do stanu zaczęło decydować pasowanie na rycerza, od 13w., urodzenie. Utrata szlachectwa następowała, gdy zapadł wyrok skazujący za przestępstwo przynoszące ujmę na czci(głównie za zbrodnię obrazy majestatu) a także za wykonywanie zawodów niegodnych szlachcica np. handel, rzemiosło).
  Szlachta, która swoją egzystencje opierała na dobrach ziemskich, tworzyła grupę szlachty rodowej. Spośród niej część stale przebywała na dworze panującego(szlachta dworska), większa zaś część przebywała w swoich dobrach- szlachta prowincjonalna.
  W zależności od tego, czy szlachtę łączył bezpośredni czy pośredni stosunek lenny z królem, rozróżniano szlachtę niższą i wyższą.
  Stan duchowny. Duchowni mieli prawo do korzystania z beneficjów kościelnych, czyli uposażenia związanego ze stanowiskiem kościelnym. W związku z tym stan ten dysponował własnością ziemską. Rozróżniamy duchowieństwo niższe i wyższe. Dostęp do święceń mieli w zasadzie wszyscy, jednak duchowieństwo wyższe było zamożniejsze. Do grupy duchowieństwa wyższego należeli arcybiskupi, biskupi i opaci. Do duchowieństwa niższego należeli mieszczanie i chłopi.
  Stan mieszczański. Powstanie stanu mieszczańskiego wiąże się z powstaniem
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.