Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    Korzystając z wiadomości zawartych w podręczniku, uzupełnij poniższe zdania. Na obszarze dzisiejszej Polski wielokrotnie zmieniały się warunki klimatyczne. Na przykład gorący i wilgotny klimat panujący w ……………….. sprzyjał wzrostowi bujnej roślinności, z której utworzyły się pokłady …………………. Natomiast w permie panował i klimat, sprzyjający powstawaniu w wysychających morzach Ochłodzenie klimatu pod koniec ery kenozoicznej spowodowało kilkukrotne nasunięcie się na tereny dzisiejszej Polski ………… W Karpatach i Sudetach pojawiły się…………….
  2.  
    Na obszarze dzisiejszej Polski wielokrotnie zmieniały się warunki klimatyczne. Na przykład gorący i wilgotny klimat panujący w karbonie. sprzyjał wzrostowi bujnej roślinności, z której utworzyły się pokłady węgla kamiennego. Natomiast w permie panował suchy i gorący klimat, sprzyjający powstawaniu w wysychających morzach soli kamiennej Ochłodzenie klimatu pod koniec ery kenozoicznej spowodowało kilkukrotne nasunięcie się na tereny dzisiejszej Polski lądolodu. W Karpatach i Sudetach pojawiły się lodowce.