DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Dam naj dla tego kto zrobi najwiecej
  1. Wykonując pracę podczas polerowania szkła zwiększa się
  a. energia mechaniczna szkła i szmatki szkła i szmatki zwiększa się
  b. energia wewnetrzna szkła i szmatki polerującej

  2.ilośc energii jaką musimy dostarczyc by zamienic 1kg cieczy w pare o tej samej temperaturze to.........

  3.Karol uchylił okno z ciepłego pokoju do zimnego korytarzu. wzdłuz pionowej szczelinypowstałej miedzy dzwiami i framugą przesówał zapana swieczke. w którym fragmencie promien swieczki powinien odchylic sie najmiej
  a. w dolnym
  b. w srodkowym
  c w górnym

  4. Do bardzo zimnej wody dolewamy wodę gorącą. Gorąca woda przekazuje ciepło wodzie do chwili..........................

  5. Do którego z naczyń 1.2.3 nalęzy dostarczyć namiej ciepła, aby ogrzać wodę o 15 stopni celcjusza.
  a. m=200g tp=40 stpni celcjusza
  b m= 200g tp= 20 stpni celvjusza
  c m=100g tp=20 stpni celcjusza

  6. Do stopienia 0,25 kg złota w temp topnienia potrzebne jest 31 kj energii. onlicz ciepło topnienia złota?
  7. Do 0.50 kg wody o temperaturze 10 stpni Celcjusza dolano 1l wody o temp. 40 st0pni celcjusza . Oblicz temperature końcowej wody

  8. Ilośc energii jaka musimy dostarczyc 1kg substancji w stanie stałym, by się stopiła bez zmiany temperatury, to....................

  9. Do szklanki z ciepła wodą wrzucamy kostki. Dopóki całkowicie sie nie nie stopią, ich temperatura.........................

  8.Do wyparowania 25 dag eteru w temperaturze wrzenia potrzeba 24625J. Obicz ciepło parowania eteru.

  9.
  Do 0 ,50 kg wody o temperaturze 20°C dolano 1 3 litra wody o temperaturze 60°C. Oblicz temperaturê koñcową wody

  10. Do 1 , kg lodu dostarczono tyle energii, że lód od temperatury 15 stopni Celcjusza po całkowitym stopieniu
  przeszed³ w stan wody, która zosta³a ogrzana do temperatury 40°C. Opisz kolejne procesy któ- rym podlega³ lód. 13. Do ogrzania kulki z o³owiu o masie 0 ,50 kg o 10°C potrzeba 650 J energii. Oblicz ciep³o w³aœciwe o³owiu.
 2.  
  Zad. 1. Odp.: B

  Zad. 2. Ilość energii, jaką musimy dostarczyć, by zamienić 1kg cieczy w parę o tej samej temperaturze to __ciepło parowania___.

  Zad. 3. Odp.: B

  Zad 4. Do bardzo zimnej wody dolewamy wodę gorącą. Gorąca woda przekazuje ciepło zimnej wodzie do chwili___wyrównania temperatury___.

  Zad 6.
  0,25 kg = 31,5 kJ
  1 kg = x kJ

  x= 1 * 31,5 / 0,25 = 63 kJ
  7m1= 0,5 kg

  m2 = 1,5 l = 1,5 kg
  t1= 10 C
  t2= 40 C
  t3=?

  0,5 * (t3-10 C) = 1,5 * (40- t3)
  0,5 t3-5C= 60 C- 1,5 t3
  2 t3 = 55 C
  t3 = 27 ,5 C
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.