Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Ile energii trzeba dostarczyç 1 kg lodu o temperaturze 0°C, aby zamieniç go w par´ wodnà
  o temperaturze 100°C.
  Ciepło właÊciwe wody – 4200 .
  J
  kg ·°C
  Ciepło topnienia lodu – 335 000 .
  J
  kg
  Ciepło parowania wody – 2 258 000 .
  J
  kg
 2.  
  fff
   skanowanie000513.jpg