Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Odpowiedz, jakie inne zadania, niewymienione w zacytowanym fragmencie, mogą wykonywać organizacje pozarządowe.

  Bardzo proszę mam na jutro:*
 2.  
  :Zaspakajanie potrzeb indywidualnych i społecznych w małej grupie, w szczególnej atmosferze życzliwości i solidarności,
  •Przyjęcie czynnej postawy obywatelskiej w zakresie spraw tzw. ludzkich i lokalnych, a wymagających załatwienia w poczuciu wspólnego dobra,
  •Propagowanie pluralizmu i różnorodności życia społecznego,