Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:
Kategorie

  1.  
    Obliczająć wartosci wyrażeń na klasówce, Ala popełniła jakiś błąd w każdym przykładzie. Znajdź ten błąd i zapisz prawidłowe obliczenia.


    Ala W.
    Oblicz wartości podanych wyrażeń dla x = -2 .
    a) (1 - x) - 3x
    (1-(-2)) - 3x = 3-3x
    b) -4x +5
    -4-2+5= -6+5 = -1
    c) 5x - x do potęgi 2
    5* (-2) -(-2) do potęgi 2 = -10 +4 = -6
    d) (2 - x) (x + 1)
    (2-2) (-2+1) = 0 * (1) = 0
  2.  
    a)(1-(-2))-3*(-2)= (1+2)-(-6)=3+6=9
    b)-4*(-2)+5=6+5=11
    c)5razy(-2)-(-2)do potęgi 2=-10-4=-14
    d)(2-(-2))(-2+1)=(2+2)(-1)=4(-1)=-4


Rozwiąż to zadanie