Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  uzupełnij poniższą tabelkę tak aby przedstawiała zależności strefowy klimatu,roślinności i gleb.
  strefa klimatyczna typ klimatu formacja roślinna typ gleby
  subpolarny tundra
  strefa klimatu
  umiarkowanego czarnoziemy
  zwrotnikowy szaroziemy
  suchy