DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  W jaki sposób przebiegał proces jednoczenia ziem polskich pod koniec XIII wieku?
 2.  
  najstarszy syn Władysław II Wygnaniec miał władać Śląskiem,
  Bolesław Kędzierzawy miał w posiadaniu Mazowsze,
  Mieszko III Stary otrzymał Wielkopolskę (razem z Poznaniem); Henrykowi sandomierskiemu przypadła ziemia sandomierska.
  Wymienione ziemie miały być dziedziczone przez potomstwo synów Krzywoustego. Oprócz tych dziedzicznych dzielnic statut przewidywał dzielnicę niedziedziczną, która miała być własnością najstarszego z synów.
 3.  
  Polska w okresie rozbicia dzielnicowego i jednoczenia ziem polskich.

  W 1138 r. zmarł książę Bolesław Krzywousty. Przed swoją śmiercią sporządził on ustawę sukcesyjną, którą popularnie określa się mianem testamentu Krzywoustego. Wprowadzenie w życie tej ustawy zapoczątkowało, trwający przez resztę XII w., XIII stulecie oraz początek XIV w., okres rozbicia Polski na dzielnice. Okres ten nazywa się także rozdrobnieniem feudalnym. Statut sukcesyjny podzielił bowiem władzę w państwie oraz ziemie między synów Krzywoustego. W zamierzeniu Krzywoustego podział taki miał chronić państwo przed zgubną rywalizacją o władzę w łonie dynastii oraz zapewnić autorytet władzy książęcej i jej niezależność od wpływów możnowładztwa.
 4.  
  W XIII w. nastapił wzrost tendencji zjednoczeniowych w monarchii piastowskiej,ponieważ rozbicie dzielnicowe hamowało rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej. Idee zjednoczeniowe popierało duchowieństwo, gdyż uzyskało liczne przywileje i nie obawiało się zjednoczenia. Zjednoczenie kraju popierało takze rycerstwo, licząc na to, że król ograniczy samowolę możnowładców.
  PRÓBY ZJEDNOCZENIA KRAJU:
  w 1 polowie XIII w. książe wrocławski Henryk I Brodaty podporządkował swojej władzy Śląsk, ziemię krakowską i większość Wielkopolski. Jego syn Henryk II Pobożny podjął starania o koronę królewską, ale zginął w bitwie pod Legnicą w 1241 r i monarchia książąt śląskich uległa rozbiciu.
  W latach 80-tych xIII w. Henryk IV Probus opanował Kraków, dzięki poparciu mieszczan. Również chciał się koronować,ale zmarł.
  Pod koniec stulecia książę Przemysł II zjednoczył pod swoim panowaniem całą Wielkopolskę, ziemię kaliską i Pomorze Gdańskie. Koronował się w 1295 r.


  Mam nadzieję, że się przydało :P
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.