Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Podaj cztery cechy różniące przemysł krajów wysoko rozwiniętych gospodarczo od krajów słabo rozwiniętych gospodarczo.
 2.  
  W krajach wysokorozwiniętych:
  - wysoki procent osób zatrudnionych w usługach
  - niski procent osób zatrudnionych w rolnictwie
  - niski przyrost naturalny spowodowany innym modelem rodziny
  - import i eksport na wysoką skalę
  Pozdrawiam