DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Oceń, czy podane niżej zdania są prawdziweczy fałszywe.W tym celu przy każdym z nich podkreśl odpowiedni wyraz:"PRAWDA" lub "FAŁSZ". Zdania fałszywe zmień tak,aby stały się prawdziwe.Przy zdaniach prawdziwych wpisz informacje potwierdzające przekazywane w nich treści.

  a) Niemcy to jeden z najludniejszych krajów Europy. PRAWDA/FAŁSZ
  b)Niemcy to kraj o wysokim przyroście naturalnym.PRAWDA/FAŁSZ
  c)Problemem społecznym w Niemczech jest niekorzystna stryktura wiekowa.PRAWDA/FAŁSZ
  d)Większość niemieckich rodzin to rodziny wielodzietne.PRAWDA/FAŁSZ
  e)Niemcy to kraj o ujemnym saldzie migracji. PRAWDA/FAŁSZ
 2.  
  A/ F
  B/ P
  C/ F
  D/F
  E/f
 3.  
  prawidłowe odpowiedzi to:
  A)-PRAWDA
  B)-FAŁSZ
  C)-PRAWDA
  D)-FAŁSZ
  E)-FAŁSZ
 4.  
  a)falsz
  b)falsz
  c)prawda
  d)prawda
  e)falsz
  :*
 5.  
  a)prawda
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.