DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  wyjaśnij pojęcia:

  Hellada,Hellenowie,polis,kolonia,mit, Hades,olimpada,"pokój boży",heloci,spartiata,demokracja,ostracyzm,arystokracja,filozofia,tragedia,
  komedia,Akropol.

  prosze o szybkie odpowiedzi

  z góry dziękuje!!!
 2.  
  Hellada-ogólna nazwa starożytnej Grecji,Hellenowie- plemię tesalskie od którego pochodzi własna nazwa Greków,polis-forma państwa w starożytnej Grecji,kolonia-nazywano osadę lub miasto zakładane przez osadników z jednej z polis greckich poza granicami Hellady,mit-– opowieść o otaczającym ludzkość świecie, opisująca historię bogów, demonów, legendarnych bohaterów oraz historię stworzenia świata i człowieka.Hades- był bogiem świata podziemnego i umarłych; nazywany był także Plutonem ,olimpiada-okres pomiędzy dwoma następującymi po sobie igrzyskami. Zazwyczaj trwał około 4 lat.pokoj bozy- zespół konwencji ogłoszonych przez średniowieczny Kościół rzymskokatolicki dla przeciwdziałania zbrojnej przemocy feudalnej.heloci-jedna z warstw ludności Sparty, składająca się z mieszkańców podbitej Mesenii i Lakonii.Spartiaci - pełnoprawni obywatele Sparty, zostawali nimi dopiero po ukończeniu 30 roku życia i od tego czasu mogli brać udział w Zgromadzeniu Ludowym, jak również się ożenić,demokracja- ustrój polityczny, w którym źródło władzy stanowi wola większości obywateli,ostarcyzm-praktyka polityczna w starożytnej Grecji, rodzaj tajnego głosowania, podczas którego wolni obywatele typowali osoby podejrzane o dążenie do tyranii i zasługujące na wygnanie z miasta na 10 lat.,arystokracja-najwyższa warstwa społeczna wykształciła się w starożytnej Grecji,filozofia-rozważania na temat istoty i struktury bytu.,tragedia-to utwór dramatyczny, w którym ośrodkiem akcji jest nieprzezwyciężalny i kończący się nieuchronną klęską, konflikt wybitnej jednostki z siłami wyższymi,komedia-jeden z trzech, obok tragedii i dramatu właściwego, gatunków dramatycznych.,Akropol-w starożytnej Grecji osiedle, miasto lub jego część znajdująca się na wysokim wzgórzu, cytadela z pałacami i świątyniami.
  • 0001
  • 22.03.2011 zmieniony
   
  Hellada - tak grecy nazywali swoje państwo
  Hellenowie- tak grecy nazywali swój lud i siebie samych
  Polis - inaczej miasto - panstwo
  Kolonia- to osady zakładane za granicami państwa (grecy zakładali je w obrębie moża śródziemnego)
  Mit- opowieść o czynach bogów i bohaterów; dzięki nim grecy wyjaśniali sobie np. jak powstał świat;człowiek
  hades - pan podziemia świata zmarłych
  Olimpiada - zawody w starożytnej grecji; na cześć boga zeusa
  heloci-niewolnicy


  proszę o uzupełnienie ankiety wystarczy w szukaj przekopiować to: Ankieta - owoce 3 pytania (to naprawdę krótka ankieta zawierająca tylko trzy pytania) wystawiam DLA WYBRANEJ osoby ocenę celującą wraz z komentarzem jest to najłatwiejsza forma zdobywania punktów
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.