Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


  1.  
    Oceń jakie było znaczenie hołdu pruskiego do zapewnienia pokoju na północnej granicy Polski.
  2.  
    Hołd, który złożył Albrecht Hohenzollern Zygmuntowi I Staremu był hołdem lennym w wyniku czego Prusy stały się lennem Polski a więc były zależne od naszego kraju i musiały nas wspierać w trakcie wojen. Jako nasze lenno uznawały władze króla Polski no i co najważniejsze nie mogły z nami walczyć co sprawiało, że granica północna była bezpieczna. Odzyskaliśmy dostęp do morza, co było bardzo ważne gdyż Polska słynęła z handlu zbożem. Doszło do sekularyzacji zakonu, Hohenzollern zmienił wyznanie na luterańskie i został księciem Prus Książęcych. W przypadku bezpotomnej śmierci Albrechta Hohenzolerna, Prusy Książęce weszły by w skład Korony.