DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Funkcja kwadratowa proszę o momoc.

  1. Zbiorem wartości funkcji y = x2 – 6x +11 jest:
  A. (−∞, 2 > B. (−∞, 3 > C. < 3,+∞) D. < 2,∞)

  2. Przesuwając wykres funkcji y = x2 o 3 jednostki w dół otrzymujemy wykres funkcji:
  A. y = x2+3 B. y = x2−3 C. y = (x−3)2 D. y = (x+3)2

  3. Miejsca zerowe funkcji kwadratowej określonej wzorem: y = x2-x-6 to
  A. −2 i −3 B.2 i −3 C. −2 i 3 D.2 i 3

  4. Wykres funkcji kwadratowej y = 2(x-1)2-4 nie ma punktów wspólnych prostą o równaniu:
  A. y = −5 B.y = −4 C.y = 1 D.y = −1

  5. Punkt W(−3,2) jest wierzchołkiem wykresu funkcji kwadratowej opisanej wzorem:
  A. y = x2−3x+2 B. y =3(x+3)2+2 C. y =(x−3)2+2 D. y=2 (x+2)2−3

  6. Współrzędne wierzchołka paraboli będącej wykresem funkcji y=−2(x+1)2−3 wynoszą:
  A. (1, −3) B. (−1,−3) C.( −1,3) D.(1,3)

  7. Funkcja kwadratowa określona wzorem y = x2 + bx + c ma miejsca zerowe −2 i 3.
  Wskaż poprawne wartości współczynników b i c.
  A. b = −1, c = −6 B. b = −2, c = −3 C. b = 1, c = 6 D. b = 2, c = −3.

  8. Funkcja y = x2 – 6x +11 jest rosnąca w przedziale:
  A. (−∞, 2 > B. (−∞, 3 > C. < 3,+∞) D. < 2,∞)

  Z góry dziękuję :)
  •  
   kagaj
  • 14.03.2011 zmieniony
   
  pisz po jednym zadaniu na stronę
   CCF20110314_00088.jpg
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.