Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Rysunek przedstawia ostrosłup prawidłowy trójkątny o krawędzi podstawy długości 6 i wysokości 3. Wpisz długości odpowiednich odcinków.

  |AB|= ......
  |AM|= .....
  |AW|= ......
  |SW|=......
  |WM|= ......
  |SM|= .....
  |SA|= .....
   RYSUNEK.JPG
 2.  
  |AB|=6
  |SW|=3
  |AM|=6
  |AW|=2/3* 6√3/2=6√3/3=2√3
  |WM|=1/3* 6√3/2=6√3/6=√3
  |SM|²=3²+3²
  |SM|²=9+9
  |SM|²=18
  |SM|=√18
  |SM|=3√2
  |SA|²=(2√3)²+3²
  |SA|²=12+9
  |SA|=√21