DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Jedyne pod słońcem! Napisz o miejscu, które jest dla ciebie wyjątkowe. Wyjaśnij,
  dlaczego.
 2.  
  Dla mnie jedyne pod sloncem jest mój dom
  .
  Lubie w nim przebywać , bo mam swój własny kąt.
  Gdy jest mi smutno moge się schować pod kołdrą w moim pokoju.
  Lecz jak czuję , że radość
  , która mnie rozpiera jest za wielka , moge poskakać po łóżku ...
  Zresztą nie lubie przebywać sama. W domu zawsze ktoś jest.
  Moge porozmawiać z kimś o różnych tematach ( mój tato się do tego nie nadaje).
  Kocham mój dom i nie zamieniłabym na inny , choćby był większy i ładniejszy.
  "Wszędzie jest dobrze , ale w domu najlepiej." Tez to mialam dostalam 5
 3.  
  10
  25.
  Jedyne pod s
  ł
  o
  ń
  cem!
  Napisz o
  miejscu, które jest dla ciebie
  wyj
  ą
  tkowe. Wyja
  ś
  nij, dlaczego.
  Twoje wypracowanie powinno zaj
  ąć
  co
  najmniej
  po
  ł
  ow
  ę
  wyznaczonego
  miejsca.
  pisanie

  pisze na temat
  [3 punkty]

  dobiera celowo
  ś
  rodki
  j
  ę
  zykowe
  [1 punkt]
  (wypowied
  ź
  wyró
  ż
  nia
  bogate s
  ł
  ownictwo i
  ż
  ywy,
  barwny styl)

  pisze poprawnie pod
  wzgl
  ę
  dem j
  ę
  zykowym
  [2 punkty]
  (0-1 b
  ł
  . – 2 pkt; 2-3 b
  ł
  . – 1
  pkt; 4 i wi
  ę
  cej – 0 pkt)

  przestrzega zasad
  ortografii
  [2 punkty]
  (0-1 b
  ł
  . – 2 pkt; 2-3 b
  ł
  . – 1
  pkt; 4 i wi
  ę
  cej – 0 pkt)

  przestrzega zasad
  interpunkcji
  [1 punkt]
  (dopuszczalne 3 b
  łę
  dy)
  Przyk
  ł
  ady dobrych prac
  Przyk
  ł
  ad 1.
  Jest na
  ś
  wiecie wiele pi
  ę
  knych i zachwycaj
  ą
  cych miejsc, ale dla
  mnie najwa
  ż
  niejszy jest mój dom.
  By
  ł
  em w wielu innych domach, we wspania
  ł
  ych miejscach, ale
  j
  ednak najlepiej czuj
  ę
  si
  ę
  we w
  ł
  asnym, mo
  ż
  e nie za du
  ż
  ym, ale moim
  domu. Nie jest specjalnie bogaty
  i wygodny. Taki sobie zwyczajny.
  Jednak dla mnie najwspanialszy. Jest dla mnie ostoj
  ą
  , ciep
  ł
  ym k
  ą
  tem w
  zimowe dni. Pe
  ł
  en wspomnie
  ń
  , pami
  ą
  tek. W nim czuj
  ę
  si
  ę
  swobodnie,
  pewnie i bezpiecznie. Jest dla mn
  ie miejscem, do którego zawsze si
  ę
  wraca. Oparciem, miejscem odpoczynku, nabrania si
  ł
  na kolejny dzie
  ń
  .
  Dom jest jakby skarbcem wszy
  stkiego, co mam. Moje ksi
  ąż
  ki, ubrania,
  meble, pami
  ą
  tki i oczywi
  ś
  cie rodzina.
  My
  ś
  l
  ę
  ,
  ż
  e ka
  ż
  dy najlepiej si
  ę
  czuje we w
  ł
  asnym domu. Ka
  ż
  dy te
  ż
  mo
  ż
  e potwierdzi
  ć
  ,
  ż
  e „wsz
  ę
  dz
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.