DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Omów działania Kościoła katolickiego w Polsce skierowane przeciwko protestantom. Będzie 6 ! (: 5-8 zdań
 2.  
  cw., str. 68, notatka z lekcjii
 3.  
  ale nie jestem pewna czy dobrze ; DD
 4.  
  Powstałe nowe religie doprowadziły do wybuchu wojen na tle religijnym. W wielu krajach europejskich doszło do krwawych walk między katolikami a wyznawcami protestantyzmu. W Niemczech dopiero w 1555 r. w Augsburgu podpisano pokój, który dawał możliwość wyboru religii władcom państw niemieckich.
  We Francji walki między katolikami a wyznawcami kalwinizmu, zwanymi hugenotami, trwały ok. 30 lat. W walkach tych obie strony poniosły wiele ofiar. W zamieszkach wywołanych przez katolików w noc św. Bartłomieja, 23/24 sierpnia 1572 r. śmierć poniosło ok. 3 tys. hugenotów.
  Na rozkaz angielskiego króla Henryka VIII skazano na karę śmierci Tomasza Morusa. Władcy nie podobał się fakt, że Morus jako wierny katolik nie chciał poprzeć króla w jego dążeniu do uniezależnienia Kościoła w Anglii od władzy papieża. Po śmierci syna króla Henryka VIII, królowa Maria zwana „krwawą” przywróciła katolicyzm i nakazała prześladować protestantów. Dopiero jej następczyni Elżbieta I przywróciła protestantyzm. Długoletnie wojny religijne nie przyniosły wygranej żadnej ze stron i wciąż istniał podział wyznaniowy Europy.
  Ciągle rozwijający się protestantyzm w Kościele katolickim nakłaniał do reform. Miały one na celu wzmocnienie katolicyzmu, a co za tym idzie zachować wyznawców przy tej religii. Przeprowadzeniem reform zajął się sobór, czyli wielki zjazd biskupów pod przewodnictwem papieża. Odbył się on w Trydencie( północne Włochy ). Obrady trwały 18 lat ( z przerwami ), od 1545 do 1563 r. W tym czasie podjęto wiele uchwał.
  Sobór w Trydencie potępiał nauki Marcina Lutra. Ustalono katolickie wyznanie wiary, które obowiązywało wiernych. Potwierdzono także, że głową Kościoła jest papież i że jest on autorytetem w sprawach religijnych. Od soboru aż do połowy XX wieku w Kościele katolickim msze święte odbywały się jednolicie w języku łacińskim. Wzmocniła się dyscyplina Kościoła, uporządkowano administrację kościelną, np. zakazując łączenia kilku diecezji w rękach jednego biskupa. Zaczęto tworzyć seminaria duchowne, które miały na celu zwiększenie wykształcenia duchowieństwa. Utworzono Indeks ksiąg zakazanych, czyli wykaz książek niezgodnych z nauką Kościoła, których katolik nie powinien czytać. Dzięki temu wierni mieli nie ulegać ideom sprzecznym z nauką Kościoła katolickiego.
  Wzmogła się działalność inkwizycji istniejącej już od średniowiecza. Była to instytucja, której zadaniem było sądzenie osób podejrzanych o herezję, czyli o poglądy sprzeczne z nauką Kościoła. Od wyroku wydanego przez inkwizycje nie było odwołania.
  Powstało wiele instytucji, które zajmowały się wprowadzaniem w życie postanowień soboru. Dużą rolę odgrywał w tym zakon jezuitów ( Towarzystwo Jezusowe ), założony przez Hiszpana św. Ignacego Loyolę. Było to zgromadzenie o szczególnym charakterze. Zakonnicy oprócz zwykłych ślubów składali przysięgę, w której oddawali całkowite posłuszeństwo papieżowi. Swoją działalność prowadzili wśród społeczeństwa. Prowadzili szkoły, które znane były z wysokiego poziomu nauczania. Podejmowali się także działalności misyjnej na dalekich lądach, np. w Chinach i Ameryce Południowej.
  Działania Kościoła katolickiego w XVI i XVII w. nazywane były przez protestantów i niektórych historyków kontrreformacją. Chciano w ten sposób podkreślić fakt, że były one skierowane przeciwko wyznaniom protestanckim. Katolicy natomiast nazywają ją reformą katolicką, gdyż miała ona na celu naprawę Kościoła katolickiego.


  Wybierz sobie to co ci odpowiada ;DD
  Pozdro ..; *
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.