Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:
Kategorie

  1.  
    2)Oblicz długość promienia kuli:
    a)o polu powierzchni 100 pi cm2,
    b)o objętości 36 litrów.

    3)Można przyjąć, że równik jest okręgiem o promieniu 6371 km. Oblicz, jaką powierzchnię miałaby kula ziemska, gdyby była kulą o takim promieniu. Porównaj otrzymany wynik z rzeczywistą powierzchnią Ziemi równą 510,066 mln km2.
  2.  
    2)Oblicz długość promienia kuli:
    a)o polu powierzchni 100 pi cm2,
    P=4PI*r^2
    100PI=4PI*r^2/:PI
    100=4*r^2/:4
    25=r^2
    r=pierw z 25
    r=5 cm


    b)o objętości 36 litrów.
    V=36l = 36 dm3

    V= 4/3 PI*r^3
    36= 4/3PI*r^3/*3
    108=4PI*r^3/:4
    27 =PI*r^3/:Pi
    r^3=27/PI
    r= pierw 3 stopnia z (27/PI)
    r= 3/pierw z PI
    r= 3* pierw z PI/PI

    Pozdrawiam serdecznie:)
  3.  
    3)Można przyjąć, że równik jest okręgiem o promieniu 6371 km. Oblicz, jaką powierzchnię miałaby kula ziemska, gdyby była kulą o takim promieniu. Porównaj otrzymany wynik z rzeczywistą powierzchnią Ziemi równą 510,066 mln km2.
    r=6371 km
    P =4PI*r^2
    P=4*3,14*6371^2
    P=12,56*40 589 641
    P=509 805 891 km2

    Rzeczywista powierzchnia Ziemi: 510,066 mln km2= 510,066*1 000 000 =
    510 066 000 km2

    Odp. Rzeczywista powierzchnia Ziemi jest większa.

    :):):)


Rozwiąż to zadanie