DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Wypisz charakterystyczne cechy polskich nizin.
 2.  
  Charakterystyczne cechy środowiska przyrodniczego Nizin Środkowopolskich:
  - Słabo urozmaicona rzeźba terenu
  - Małe wysokości bezwzględne
  - Głównie bory sosnowe, rzadsze są grądy, a w dolinach rzek- łęgi
  - Przeważają rozległe równiny i szerokie doliny rzeczne
  - Brak pojezierzy
  - Wydmy śródlądowe
  - Na zarośniętych jeziorach polodowcowych występują torfowiska i bagna
  - Niejednolity klimat
  - Pradoliny i moreny czołowe
  - Duże zróżnicowanie przestrzenne średnich rocznych temperatur powietrza
  - Małe zróżnicowanie opadów
  - Niezbyt gęsta, ale dobrze rozwinięta sieć rzeczna
  - We wschodniej części dominuje klimat o cechach kontynentalnych a w zachodniej- o cechach morskich
  - Zróżnicowanie gleb: w zachodniej Polsce- bielice, gleby brunatne i czarne ziemie, na wschodzie- bielice, gleby płowe i bagienne, a w środkowej części- gleby brunatne, płowe i czarne ziemie
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.