Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Proszę pomóc z angielskiego!;

  Uzupełnij pytania,używając wyrazów z ramki.
  ____________________________________________________

  |HOW WHO WHEN WHAT WHERE WHY HOW LONG WHAT TIME |
  ____________________________________________________

  1.________________did you put your coat on? Because I was cold.

  2.________________did you get to school? By bus.

  3.________________did you put your bag? Under my desk.

  4.________________did you buy in town? A DVD.

  5.________________did you leave school? An hour ago.

  6.________________did you meet? Karina.

  7.________________did you wait for him? For two hours.

  8.________________did you get home? At 5 o'clock.
 2.  
  1._________why_______did you put your coat on? Because I was cold.

  2._________how_______did you get to school? By bus.

  3._________where_______did you put your bag? Under my desk.

  4.__________what____did you buy in town? A DVD.

  5.____________when____did you leave school? An hour ago.

  6._________who_______did you meet? Karina.

  7.___________how long_____did you wait for him? For two hours.

  8.___________what time_____did you get home? At 5 o'clock.