DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1. Napisz równanie reakcji kwasu octowego z tlenkiem wapnia. Podaj nazwę produktu reakcji chemicznej.
  2. Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej octanu magnezu.
  3. Napisz równanie reakcji metalu z kwasem karboksylowym wiedząc, że jednym z produktów reakcji chemicznej jest octan żelaza (II)
  4. Napisz równania reakcji otrzymywania mrówczanu magnezu trzem sposobami.

  bardzo proszę o rozwiązanie tych zadań i z góry dziękuje
 2.  
  1.Napisz równanie reakcji kwasu octowego z tlenkiem wapnia. Podaj nazwę produktu reakcji chemicznej.
  2CH₃COOH +CaO -> (CH₃COO)₂Ca + H₂O
  kwas octowy + tlenek wapnia → octan wapnia + woda

  2.Napisz równanie reakcji dysocjacji jonowej octanu magnezu.
  (CH₃COO)2Mg -> 2CH₃COO⁻ + Mg₂⁺

  3..Napisz równanie reakcji metalu z kwasem karboksylowym wiedząc że jednym z produktów reakcji chemicznej jest octan żelaza (II).
  2 CH₃COOH + Fe ->(CH₃COO)₂Fe + H₂

  4.Napisz równania reakcji otrzymania mrówczanu magnezu trzema sposobami.

  Mg(OH)₂ + 2HCOOH ->(HCOO)₂Mg + 2H₂O
  MgO + 2HCOOH ->( HCOO)₂Mg + H₂O
  Mg + 2HCOOH ->(HCOO)₂Mg + H₂
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.