Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  napisz wzory sumaryczne i półstrukturalne alkanów o 13 atomów węgla 22 atomach węgla 18 atomach wodoru 40 atomach wodoru
 2.  
  13 atomów węgla:
  Sumaryczny: C13H28
  Półstrukturalny: CH3-(CH2)11-CH3

  22 atomy węgla:
  Sumaryczny:C22H46
  Półstrukturalny: CH3-(CH2)20-CH3

  18 atomów wodoru:
  sumaryczny:C8H18
  półstrukturalny: CH3-(CH2)6-CH3

  40 atomow wodoru:
  sumaryczny:C19H40
  półstrukruralny:CH3-(CH2)17-CH3

  Wszystkie liczby powinny byś w indeksie dolnym:)