DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1.Gdzie panowali synowie Kazimierza jagiellonczyka??
  Aleksander-
  Zygmunt-

  2.Połącz w pary:
  a)przywilej koszycki a.Aleksander
  b)przywilej warecki b.Władyław Jagiełło
  c)konstytucja''nihil novi'' c.Ludwig Andegaweński

  3.uzupełnij zdanie:
  ''W skład izby poselskiej wchodzili..........''

  4.Który z przywilejów uzależniał zwoływanie pospolitego ruszenia od zgdy sejmików ziemskich?
  a)przywilej koszycki,b)statut piotrkowski,c)przywilej nieszawski.

  5.W którym roku powstało świeckie księstwo w Prusach??.......

  6.Do kogo należały(do Korony czy Litwy)?
  a)Ukraina w 1566r..........
  b)Wołyń w roku 1580........
  c)Ukraina w roku 1575......

  7.Które z wymienionych były wspólne dla Korony i Litwy po zawarciu Unii Lubelskiej??
  skarb,prawo,terytorium,władca,sejm,wojsko

  8.Co zawierały artykuły henrykowskie??

  9. W jakim celu był zwoływany sejm konwokacyjny?

  10.Co to była pańszczyzna?

  11.Czym różniły się stany społeczne w XVI wieku między sobą?

  12.Które z wymienionych państw współcześnie znajduje sie na terenie Inflant?
  Finlandia,Rosja,Estonia,Szwecja

  13.Do podanych wydarzeń dopisz daty(1561,1374,1582,1505)
  .....Poddanie się Inflant Polsce i litwie;....przywilej koszycki;.....rozejm w Jamie Zapolskim;....konstytucja ''nihil novi''


  Z GÓRY DZIĘKUJĘ ZA ROZWIĄZANIE ZADAŃ :)
 2.  
  1.Aleksander -> król polski, wielki ksiąze litewski
  Zygmunt->sprawował władze w ksiestwie głogowskim, król polski wielki ksiaze litewski
 3.  
  2.a)c
  b)b
  c)a
 4.  
  3.posłowie i deputowani
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.