Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  przez żarówkę o oporze 4 (oma) płynie prąd o natężeniu 0,55A. Z jaką mocom świeci żarówka ?
 2.  
  dane:
  R=4 omy---0pór żarówki
  I=0,55A---natężenie prądo
  obliczyć:
  P=U*I
  z prawa Ohma obliczymy napięcie:U=I*R=0,55A*4 omy=2,2V
  P=2,2V*0,55A=1,21W