DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1.państwa, które zawiązały Trójprzymierze i Trójporozumienie;
  2.państwa, które zachowały neutralność podczas I wojny światowej;
  3.przyczyna oraz data wybuchu I wojny światowej;
  4.gdzie podpisano pokój, kończący działania wojenne na froncie wschodnim oraz zawieszenie broni na froncie zachodnim;
  5.pojęcia: wojna błyskawiczna, wojna pozycyjna;
  6.gdzie przebiegała linia frontu na zachodzie Europy oraz na wschodzie;
  7.państwa należące do Ententy;
  8.Porównaj sytuację Europy sprzed I wojny światowej oraz po konferencji paryskiej;
 2.  
  1. Trójporozumienie -Wielka Brytania, Rosja, Francja
  Trójprzymierze- Niemcy, Austro-Wegry, Włochy

  3. Przyczyn jest wiele
  bezpośrednią przyczyna wybuchu I w. św był zamach na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, następcę tronu Austro-Węgier
  -francuska chęć odwetu za klęskę w wojnie z prusami (1870-1871)
  -rywalizacja kolonialna między mocarstwami i dażenie Niemiec do uzyskania stosownej ich zdaniem liczby koonii
  - rywalizacja Austro-Węgier i Rosji o wpływy na Bałkanach
  -dażenie Rosji do uzyskania wpływów nad cieśninami Bosfor i Dardanele

  I wojna światowa wybuchła w 1914r.
  28 VI miał miejsce zamach sarajewski na Franciszka Ferdynanda
  28 VII Austro Węgry wypowiedziały wojnę Serbii i od tego momentu mocarstwa zaczeły sobi wypowiadac wojny nawzajem aż doszło do globalnego konfliktu militarnego

  4. 5 i 15 XI 1917r podpisano rosyjsko-niemieckie zawieszenie broni w Brześciu Litewskim i rosyjsko-austr-węgierskie, koniec działań na froncie wschodnim
  11.XI.1918- Niemcy podpisują zawieszenie broni w Campinagne-koniec 1 wojny światowej

  5. Wojna błyskawiczna- blitzkrieg- atak, który z założenia ma trwac tylko kilka dni. Twórcą Blitzkriegu był Alfred von Schlieffen. Na początku I wojny światowej, tzw. plan Schlieffena zakładał pokonanie Francji w ciągu 6. tygodni, dzięki czemu możliwe miało być przerzucenie wszystkich sił na front wschodni, przeciwko Rosji.
  Wojna pozycyjna - wojna, podczas której obie walczące strony zajmują silnie umocnione pozycje (okopy, zasieki). Między walczącymi stronami znajduje się tzw. ziemia niczyja, nad którą żadna ze stron nie ma kontroli. Wyparcie przeciwnika - i tym samym przesunięcie linii frontu - jest bardzo utrudnione. Wojna taka charakteryzuje się małą ruchliwością frontu, długotrwałymi walkami zaczepno-obronnymi oraz małym tempem działań zmierzających do przełamania obrony nieprzyjaciela. Wojna pozycyjna była charakterystyczna podczas I wojny światowej dla frontu zachodniego.

  7. Rosja, Francja, W.Brytania, Włochy, Serbia i Chercegowina, Rumunia, USA, Kolonie francuskie, Kanada, Australia, Indie, Belgia, Grecja, Nowa Zelandia, Południowa Afryka, Portugalia
 3.  
  6. TRUDNO JEST POWIEDZIEC, BO FRONT SIĘ PRZESUWAŁ W CZASIE 1 WOJNY SWIATOWEJ. nALEŻAŁOBY SKONKRETYZOWAC, W JAKICH LATACH.
 4.  
  8.
  rozpadła się monarchia Austro-węgierska
  -zmiany polityczne w Niemczech (upadek cesarstwa i powołanie republiki)
  -zwycięstwo rewolucji bolszewickiej w Rosji- bolszewicy u władzy
  -odrodzenie lub powstanie nowych państw w Europie- Polski, Czechosłowacji, Jugosławii, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii
  -powstała Liga Nardoów
  - upadły największe dynastie europejskie- Hohenzolernowie, Romanowowie, Habsburgowie
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.