DODAJ ZADANIE
Kategorie

  1.  
    Napisz dluzsza wypowiedz na temat Co dla mnie oznacza slowo patriotyzm, czy jego znaczenie zmienia sie w zaleznosci do czasów? Odniose sie m.in do lektury ''syzyfowe prace''

    Prosze o rozwiazanie i z gory dziekuje
  2.  
    To, co rozumiemy pod pojęciem patriotyzmu zmienia się wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie, polityce. Zmienia się wraz z rozwojem cywilizacji. W XIX wieku miały miejsce powstania narodowowyzwoleńcze Polaków- listopadowe (1830) czy styczniowe (1863), w tamtych czasach patriotyzm rozumiany był jako walka o wyzwolenie ojczyzny. Oddanie życia za kraj w wojnach światowych czy narodowy zryw jakim było powstanie warszawskie (1944) to były wspaniałe przykłady patriotyzmu. W czasach , kiedy Polska była pod zaborami oraz podczas okupacji w czasie II wojny światowej, przejawem patriotyzmu było stawianie oporu wrogowi, którym był zaborca czy okupant. Zarówno w czasach zaborów jak i w czasie drugiej wojny światowej naszym 'wrogiem' byli Niemcy i Rosja (ZSRR w czasie II wojny światowej). Różne były metody walki z wrogiem. Stefan Żeromski w 'Syzyfowych pracach' ukazuje obraz Polaków- uczniów- któży poddawani byli procesowi rusyfikacji. Przejawem patriotyzmu bohaterów jest np. recytacja przez Zygiera 'Reduty Ordona' autorstwa wielkiego polskiego wieszcza- Adama Mickiewicza. Był to otwarty sprzeciw wobec rusyfikacji, która miała na celu zniszczenie polskiej kultury a w jej miejsce zasianie kultury rosyjskiej. Innym przykładem patriotyzmu w powieści Żeromskiego jest postawa ucznia Tomasza Waleckiego, który to sprzeciwia się ośmieszaniu religii katolickiej na lekcji historii. W szkołach w zaborze rosyjskim nauczano w języku rosyjskim; informacje historyczne były odpowiednio modyfikowane np. tak jak w czasie drugiej wojny światowej Niemcy na tablicy przy pomniku Kopernika napisali, że był on niemieckim wielkim uczonym. Religia od X wieku, kiedy Polska przyjęła chrzest, była dla Polaków ważną częścia życia. To ona często miała wpływ na politykę naszego kraju; kościół miał wpływ na politykę kraju. Chrześcijaństwo bardzo mocno zakorzeniło się w polskiej kulturze. Własnie dlatego, że chrześcijaństwo było ewidentnie elementem kultury polskiej, Rosjanie chcieli je wyeliminować.
    W czasie wojen, konfliktów, patriotyzm rozumiany jest jako oddanie życia za ojczyznę, jako walka zbrojna, udział w powstaniach. Jak jednak rozumiec patriotyzm w czasie pokoju? Jak on się przejawia w postawach ludzi? W czasach nam współczesnych mamy właśnie pokój. Obserwując to, co się dzieje obecnie w naszym kraju mogę powiedzieć, żę patriotyzm powinien przejawiać się jako zainteresowanie losami kraju. Obywatele powinni brać udział w wyborach po to, aby reprezentowali kraj ludzie naprawdę tego godni; ludzie, którzy reprezentują sobą odpowiedni poziom. Patriotyzm powinien się przejawiać jako troska nie tylko o swój interes , ale troska o interes społeczności lokalnych. Patriotyzm może tez oznaczać w dzisiejszych czasach bycie uczciwym wobec państwa; płacenie podatków w odpowiedniej wysokości, jako nieszukanie łatwiejszych sposobów wejścia na rynek ale przechodzenie przez odpowiednie procedury biurokratyczne. Patriotyzm to pamięć o historii swego kraju; o poświęceniu poprzednich pokoleń po to, aby obecnym mogło się żyć lepiej.
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.