Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:
Kategorie

  1.  
    uzupełnij równania reakcji chemicznych;
    a)..........C5H5OH + ........... --> ...........C + ...........
    b).......... C2H5OH + 3 O2 -->..............+............
    c) .............. drożdze> ...........C2H5OH + ........CO2
    d)...............C2H5OH + ...............--> ..........CO + ..........
  2.  
    a) ... 2N2+O2...->..2.N2O reakcja..łaczenia.
    b) .2H2..+O2...->... 2H20 reakcja..łaczenia.
    c)PbO2+..2H2.->Pb+...2 H20 reakcja.wymainy..
    d)...2Ag20->.4Ag..+.O2.. reakcja rozkladu


Rozwiąż to zadanie