DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Oblicz średnią arytmetyczną,medianę i dominantę danych liczb.
  a)5,4,3,2,4,3,5,4
  b)9,12,9,12,7,9,94,8,20
  c)8,8,1,3,4,6,1,6,8
  d)4,16,13,5,7,16,15,4
 2.  
  a)

  5,4,3,2,4,3,5,4

  Średnia arytmetyczna:
  (iloraz sumy n liczb i n - gdzie n, to ilość sumowanych liczb)
  a = (5 + 4 + 3 + 2 + 4 + 3 + 5 + 4) : 8 = 30 : 8 = 3,75

  Mediana:
  (Medianą uporządkowanego rosnącą ciągu n danych liczbowych jest:
  - dla n nieparzystego: środkowy wyraz ciągu,
  - dla n parzystego: średnia arytmetczna środkowych wyrazów ciągu.

  5,4,3,2,4,3,5,4
  Porządkujemy ciąg rosnąco:
  2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5
  W tym przypadku n jest parzyste więc mediana jest średnią arytmetczną środkowych wyrazów ciągu: 4 i 4
  Me = (4 + 4) : 2 = 8 : 2 = 4

  Dominanta:
  (Jest to liczba, ktora sie powtarza najwiecej razy w danym zbiorze)
  5,4,3,2,4,3,5,4
  D = 4 (4 powtarza się najwięcej razy - 3 razy)
 3.  
  b)

  9,12,9,12,7,9,94,8,20

  Średnia arytmetyczna:
  (iloraz sumy n liczb i n - gdzie n, to ilość sumowanych liczb)
  a = (9 + 12 + 9 + 12 + 7 + 9 + 94 + 8 + 20) : 9 = 180 : 9 = 20

  Mediana:
  (Medianą uporządkowanego rosnącą ciągu n danych liczbowych jest:
  - dla n nieparzystego: środkowy wyraz ciągu,
  - dla n parzystego: średnia arytmetczna środkowych wyrazów ciągu.

  9,12,9,12,7,9,94,8,20
  Porządkujemy ciąg rosnąco:
  7, 8, 9, 9, 9, 12, 12, 20, 94
  W tym przypadku n jest nieparzyste więc medianą jest środkowy wyraz ciągu:
  Me = 9

  Dominanta:
  (Jest to liczba, ktora się powtarza najwięcej razy w danym zbiorze)
  9,12,9,12,7,9,94,8,20
  D = 9 (9 powtarza się najwięcej razy - 3 razy)
 4.  
  c)

  8,8,1,3,4,6,1,6,8

  Średnia arytmetyczna:
  (iloraz sumy n liczb i n - gdzie n, to ilość sumowanych liczb)
  a = (8 + 8 + 1 + 3 + 4 + 6 + 1 + 6 + 8) : 9 = 45 : 9 = 5

  Mediana:
  (Medianą uporządkowanego rosnącą ciągu n danych liczbowych jest:
  - dla n nieparzystego: środkowy wyraz ciągu,
  - dla n parzystego: średnia arytmetczna środkowych wyrazów ciągu.

  8,8,1,3,4,6,1,6,8
  Porządkujemy ciąg rosnąco:
  1, 1, 3, 4, 6, 6, 8, 8, 8
  W tym przypadku n jest nieparzyste więc medianą jest środkowy wyraz ciągu:
  Me = 6

  Dominanta:
  (Jest to liczba, ktora się powtarza najwięcej razy w danym zbiorze)
  8,8,1,3,4,6,1,6,8
  D = 8 (8 powtarza się najwięcej razy - 3 razy)
 5.  
  d)

  4,16,13,5,7,16,15,4

  Średnia arytmetyczna:
  (iloraz sumy n liczb i n - gdzie n, to ilość sumowanych liczb)
  a = (4 + 16 + 13 + 5 + 7 + 16 + 15 + 4) : 8 = 80 : 8 = 10

  Mediana:
  (Medianą uporządkowanego rosnącą ciągu n danych liczbowych jest:
  - dla n nieparzystego: środkowy wyraz ciągu,
  - dla n parzystego: średnia arytmetczna środkowych wyrazów ciągu.

  4,16,13,5,7,16,15,4
  Porządkujemy ciąg rosnąco:
  4, 4, 5, 7, 13, 15, 16, 16
  W tym przypadku n jest parzyste więc mediana jest średnią arytmetczną środkowych wyrazów ciągu: 7 i 13
  Me = (7 + 13) : 2 = 20 : 2 = 10

  Dominanta:
  (Jest to liczba, ktora się powtarza najwięcej razy w danym zbiorze)
  4,16,13,5,7,16,15,4
  Dominanta nie istnieje ponieważ dwie liczby pojawiają się najczęściej po dwa razy: 4 i 16.
 6.  
  Oblicz średnią arytmetyczna oraz mediane i dominante danych liczb.
  A)8,9,9,9,9,5,7,9,9,7,7
  B)6,6,4,8,8,9,9,10,6,4
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.