Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  a) Oceń warunki naturalne wybranych krain geograficznych Polski pod względem ich przydatności rolniczej. W tabeli zastosuj następujące oznaczenia:
  ++ warunki bardzo korzystne,
  + warunki średnio korzystne,
  - warunki niekorzystne.

  b) Wymień nazwę krainy geograficznej, która ma najlepsze
  w Polsce warunki do rozwoju rolnictw. Uzasadnij swój wybór.