DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Chemia, Wewnętrzna budowa materii

  Zad.1 W podanych sumarycznych wzorach związków chemicznych odczytaj liczbę i rodzaj atomów.
  a) AlCl3
  b) N2O5
  c) CH4

  Zad.2 Na podstawie układu okresowego pierwiastków chemicznych określ numer grupy, numer okresu, liczbę atomową, liczbę elektronów walencyjnych oraz maksymalną wartościowość względem tlenu atomów baru, węgla, azotu i siarki.

  Zad.5. Podaj symbole jonów, z których składają się podane związki chemiczne.
  a) MgCl2
  b) CaO
  c) KCl
  d) Al2O3

  Zad.8 Oblicz masę atomową chloru, wiedząc, że jest on mieszaniną dwóch izotopów o masach 34,968 u i 36,956 u, przy czym zawartość lżejszego izotopu wynosi 75,53%, a cięższego 24,47%.

  Zad.9 Podaj łączną liczbę atomów w podanych cząsteczkach.
  a) Mn2O7
  b) C12H22O11
  c) H3PO4
  d) P4O10

  (wszystkie cyfry w podręczniku są pomniejszone i umieszczone są na dole)

  Zad.10 Dla tlenków niemetali: Cl2O3, N2O, NO2 podaj:
  a) wartościowość niemetalu
  b) nazwę tlenku

  Zad.12 Atomy metali tworzą kationy w wyniku oddawania elektronów walencyjnych. Podaj ile elektronów walencyjnych utracą atomy wymienionych pierwiastków w celu uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego: Mg, Ca, K, Na, Al, Ba.

  Zad.13 Okres połowiczego rozpadu pewnego pierwiastka wynosi 5 dni. Oblicz, masę tego pierwiastka , jaka rozpadnie się w ciągu 10 dni, jeśli początkowa masa próbki wynosiła 16g.
 2.  
  Ad.1.
  a)jeden atom glinu i trzy atomy chloru
  b)dwa atomy azotu i pięć atomów tlenu
  c) jeden atom węgla i cztery atomy wodoru
  Ad.2.
  Bar-Ba
  nr grupy-2
  nr okresu-6
  liczba atomowa-56
  elektrony walencyjne-2
  maksymalna wartościowość względem tlenu-II
  Węgiel-C
  nr grupy-14
  nr okresu-2
  liczba atomowa-6
  elektrony walencyjne-4
  max. wartosciowość względem tlenu-IV
  Azot-N
  nr grupy-15
  nr okresu-2
  liczba atomowa-7
  elektrony walencyjne-5
  max. wartosciowość względem tlenu-V
  Siarka-S
  nr grupy-16
  nr okresu-3
  liczba atomowa-16
  elektrony walencyjne-6
  max. wartościowość względem tlenu-VI
 3.  
  mam nadzieję że pomogłam ;) jak będę miała czas to napisze więcej- chyba że już za póżno... to nie jest takie trudne jakbyś pomyślał(a) to bys to zrobił(a) :)
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.