Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  1.Bryła lodu ma masę 0,1 tony. Jaki jest jej ciężar ?
 2.  
  masa lodu:m=0,1t=01*1000kg=100kg bo 1tona=1000kg
  ciężar ciała obliczamy ze wzoru:G=m*g
  przyjmujemy g=10m/s^2 jest to przyspieszenie ziemskie
  to cięar lodu:G=100kg*10m/s^2=1000N bo 1N=kg*m/s^2