DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Organy odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnętrzne państwa.
 2.  
  rozdział X konstytucji:
  - Prezes Najwyższej Izby Kontroli
  - Rzecznik Praw Obywatelskich
  - Prezes Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  Szef CBA, Szef ABW, komendant Główny Policji, KG Straży Pożarnej, KG Straży Granicznej, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Sanitarny

  na szczeblu gminy powiatu i województwa - wójt/burmistrz/prezydent miasta, starosta, wojewoda
 3.  
  Proszę o pomoc w pracy kontrolnej na temat,,.Jakie są organy państwowe odpowiedzialne za porządek i bezpieczeństwo wewnątrz państwa''
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.