Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:

Kategorie


 1.  
  Wyjaśnij pojęcie terminu technopolia .
 2.  
  Technopolia- jest to ośrodek innowacji
  technologicznych zapoczątkowujące
  procesy rozwoju gospodarczego i powstanie nowych regionów
  przemysłowych przez skupianie działalności
  nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych, uniwersytetów i ośrodków badawczych, a także instytucji finansowych, informatycznych, telekomunikacyjnych i transportowych ułatwiających kontakt między różnymi podmiotami życia gospodarczego.
 3.  
  Technopolia- miasta, okręgi przemysłowe najnowszej generacji, w których koncentrują się parki technologiczne i parki naukowe.