DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  Wyjaśnij na czym polegała kultura hellenistyczna.Podaj główne miasta tej kultury

  na jutro mi potzrebane
 2.  
  kreta
  arkadia
  etolia
  tesalia
  była to kultura starożytnych Greków
 3.  
  Kultura hellenistyczna- terminem tym określa się kulturę, która wykształciła się po podbojach Aleksandra Wielkiego. Była ona efektem osiedlania się Greków w nowych ośrodkach, do których przynosili własne tradycje i osiągnięcia, konfrontowane ze zdobyczami starych cywilizacji Bliskiego Wschodu. W wyniku rozpadu państwa Aleksandra powstawały wielkie monarchie i nowe społeczności. Wytworzył się nowy język grecki. Nowa kultura miała charakter elitarny i obejmowała przede wszystkim miasta i wyższe warstwy społeczne nowych państw. Ludność wiejska pozostawała poza jej zasięgiem, często odnosząc się do niej wrogo.
  Okres ten zaowocował wielkim rozwojem filozofii, m.in. powstaniem obok Akademii i Gimnazjum nowych szkół filozoficznych- stoickiej i epikurejskiej. Szczególne znaczenia kultura hellenistyczna miała dla rozwoju nauk, przede wszystkim geografii, astronomii, medycyny, matematyki i mechaniki. Powstała słynna Biblioteka Aleksandryjska, będąca również wielkim ośrodkiem badawczym. Fazę wielkiego rozwoju przeżywały sztuki plastyczne, głównie rzeźba. Kultura ta charakteryzowała się kosmopolityzmem, indywidualizmem i synkretyzmem religijnym. Zaznaczył się dominujący wpływ języka greckiego (koine) oraz greckich obyczajów. Powszechnym zjawiskiem w tym okresie stał się kult władców hellenistycznych. Na terenach monarchii helleńskich (m.in. Królestwo Greko-Baktryjskie, imperium Seleucydów) oraz w miastach założonych przez Aleksandra Macedońskiego dochodziło do stapiania kultury greckiej z kulturami miejscowymi. Mimo późniejszej dominacji kultury starożytnego Rzymu, wiele elementów kultury hellenistycznej przeniknęło do niej oraz przetrwało do powstania cesarstwa bizantyńskiego. W sztuce i architekturze doszło da swoistej "barokizacji" dawniejszych stylów greckich poprzez masowe używanie bogatych ozdób (np. bardzo popularne stały się ozdobne kolumny korynckie).Najważniejszym ośrodkami kultury stały się Aleksandria, Pergamon, Rodos i Ateny.
  ;DD
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.