DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  1. Wymień kwasy beztlenowe
  2. Wymień kwasy tlenowe
  •  
   Czarn4
  • 30.11.2010 zmieniony
   
  kwasy tlenowe

  H2CO3 - kwas węglowy

  HNO2 - kwas azotowy (III)
  HNO3 - kwas azotowy (V)

  HIO - kwas jodowy (I)
  HIO3 - kwas jodowy (V)
  HIO4 - kwas jodowy (VII)

  H3PO4 - kwas fosforowy (V)
  HPO2 - kwas fosforowy (III)

  HClO - kwas chlorowy (I)
  HClO3 - kwas chlorowy (V)
  HClO4 - kwas chlorowy (VII)

  H2SO3 - kwas siarkowy (IV)
  H2SO4 - kwas siarkowy (VI)

  kwasy beztlenowe


  Do pierwszej klasy kwasów beztlenowych zaliczają się m.in.:
  kwas solny (HCl)
  kwas fluorowodorowy (HF)
  kwas bromowodorowy (HBr)
  kwas jodowodorowy (HI)
  siarkowodór rozpuszczony w wodzie - H2S
  kwas selenowodorowy (H2Se)

  Kwasy te można otrzymać w wyniku bezpośredniej reakcji gazowego wodoru z danym niemetalem, a następnie rozpuszczenie otrzymanego wodorku w wodzie lub innym polarnym rozpuszczalniku. W praktyce przemysłowej otrzymuje się je jednak zazwyczaj w inny sposób.
  Kwasy te są zazwyczaj bardzo mocne. Ich moc wzrasta proporcjonalnie do spadku elektroujemności tworzącego je niemetalu.
  Oprócz prostych kwasów beztlenowych znane są także bardziej złożone tego rodzaju związki. Zalicza się do nich m in.

  kwas cyjanowodorowy (HCN)
  kwas rodanowodorowy (tiocyjanowy) (HSCN) oraz jego izomer kwas izotiocyjanowy (HNCS)
  merkaptany organiczne (RSH)
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.