DODAJ ZADANIE
Kategorie

 1.  
  3.12 Reakcję fotosyntezy można przedstawić za pomoca schematu:
  tlenek węgla(IV) + woda = glukoza + tlen
  Roślina pobierając 66 g tlenku węgla (IV) i 27g wody, wytwarza 45g glukozy. Oblicz masę i objętość tlenu, który wtedy powstaje.

  3.11 Reakcję fermentacji alkoholowej mozna przedstawic zapomoca schematu :
  glukoza ---> etanol + tlenek węgla (IV)
  Z 0,9g glukozy otrzymano 4,6g etanolu. Oblicz masę i objętość powstałego jednocześnie tlenku węgla (IV).

  3.18 W przypadku rozlania rtęci, której pary są silnie trujące, zbiera się w miarę możliwości rtęć, a miejsce rozlania posypuje siarką. Siarka reaguje z rtęcią w stosunku masowym około 8:25. Oblicz, ile siarki potrzeba do dezaktywacji 1,25g rtęci

  3.22 Z 15g pirytu, minerału o złocistym połysku, który występuje czasem w bryłach węgla kamiennego, a jest związkiem chemicznym żelaza i siarki, otrzymano 7g żelaza. Na podstawie odpowiednich obliczeń ustal, czy piryt to związek chemiczny o wzorze FeS, czy FeS2 . (ta 2 przy FeS jest mala na dole.)
 2.  
  3.12 dwutlenek węgla + woda --> glukoza + tlen
  66g 27g 45g

  x= 66+27-45
  x= 48g
 

Korzystanie z Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Możesz zablokować cookies zmieniając ustawienia w Twojej przeglądarce.