Mini ankieta
Podaj rok urodzenia:
Kategorie

  1.  
    wykaż (powołując się na odpowiednie własności logarytmów), że podane liczby są równe:
    a) log125 oraz 3log5

    b) log₅ 12 oraz 2log₅ 2 + log₅ 3

    c) log₇ 12 - log₇ 2 oraz log₇ 6

    d) 5log₉ 2 + 2log₉ ¼ oraz log₉ 2

    e) 3log3 + 2log2 - log6 oraz log18

    f) log₃ 2 oraz -7log₃ ½ - 3log₃ 4
  2.  
    powodzenia
      skanowanie000119.jpg
  3.  
    Dzięki Bardzo !!!


Rozwiąż to zadanie